OBRAZY – Denisa Cirmaciová, Miroslav Pesch

posted in: Uncategorized | 0

3.1. - 28.1.2018 - OBRAZY - Denisa Cirmaciová, Miroslav Pesch

Ak. mal. Miroslav Pesch
1981-1988 Akademie výtvarných umění v Praze, u prof. Oldřicha Oplta a doc. Jiřího Karmazína. Pracuje jako odborný asistent na AVU v Praze v Grafických dílnách, ve kterých má na starost jednu z grafických technik: sítotisk a serigrafii. Současně působí jako lektor výtvarných kurzů Praga Prima a Babylonie, každoročně je jedním z vedoucích pedagogů na Letní akademii na AVU. Intenzivně se zabývá malbou a grafikou. V jeho práci se snoubí bohaté zkušenosti těchto medií, jak na úrovni praktické, tak i teoretické.

MgA.Denisa Cirmaciová, PhD.
2004 – 2014 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Restaurování děl malířských a polychromované plastiky, pod vedením prof. Karla Strettiho. Doktorandské studium tamtéž. Pracuje jako odborný asistent na AVU v Restaurátorské škole malířské se zaměřením na historické malířské techniky a technologické malířské postupy obecně. Nedílnou součástí její práce je restaurování. Od roku 2005 lektorem na Letní krajinářské škole, pořádané Ak.mal. Milanem Peričem a Mgr. Jitkou Handlovou. Svou volnou tvorbu vnímá především jako odosobnění se od pracovních povinností.