ZE TMY KE SVĚTLU – Výstava kreseb Vojtěcha Jehličky – 2.8. až 31.8. 2018. Vernisáž 1.8. 2018 od 18.00 hod.

posted in: Uncategorized | 0
Název: Volavky. Autor: Vojtěch Jehlečka (GRA1, tuš na plátno, zakrývací kapalina, 2016, 200 x 120 cm).

Ze tmy ke světlu – Název výstavy vychází ze stejnojmenného celku kreseb a maleb, které jsou z roku 2016. Vystavené obrazy volně navazují na grafiky a kresby luk z roku 2015. Hlavní inspirace pochází z letní brigády pro neziskovou organizaci Sdružení krajina na Vysočině, kde jsem kosil podmáčené louky v rezervacích a chráněných oblastech. Často jsme s partou spolupracovníků jezdili brzy ráno na louky, kdy byla ještě úplná tma. Právě hluboká tma byla studnicí mé inspirace. Tma, noc, skrývá mnohá tajemství, života, pohybu. Vždy když jsme přijížděli za tmy na louky, potkávali jsme noční tvory, živočichy obývající celou lokalitu. Zaujala mě pomíjivost, malá čitelnost těchto živočichů, které bylo možné spatřit jen na okamžik. Jen malý moment, pár vteřin. Plachá zvěř před námi pokaždé rychle utekla do hloubky noci. V hlavě mi zůstaly útržky těchto momentů. Malých příběhů noci. Záměrně jsem vybral vystavenou sérii kreseb. Přál jsem si tuto sérii někdy vystavit pospolu, ale zatím k tomu nebyla příležitost nebo vhodné prostory. Když jsem dostal nabídku vystavovat v kavárně Prostě kafe, automaticky se mi vybavila instalace kreseb. Při první prohlídce kavárny jsem věděl, že by se sem srnky hodily. V kavárně můžete vidět pohledy do tmy na skupinky srnek, které se vynořují ze tmy z rákosí na pokosenou louku. Každý obraz ukrývá svůj vlastní příběh, který se prolíná s mými osobními příběhy. Všechny obrazy jsou malované tuší na papír, jen pouze největší malba je na plátno. Používal jsem techniku rezerváže, což je technika zakrývání průhlednou kapalinou. Postupuje se od nejsvětlejších míst po nejtmavší. Maloval jsem černou zředěnou tuší přes zakryté plochy, které se po dokončení kresby vydrolily. Na některých kresbách jsem záměrně nechával zakrývací kapalinu, aby opticky násobila prostor a dodávala obrazu větší hloubku. Při práci používám vlastnoručně vyřezané papírové šablony, přes které přenáším barvu na plátno fixováním, tupováním, navalováním. Během tohoto procesu vnikají spletité struktury, které jsou základním elementem celého obrazu. Dovolují mi vytvořit iluzi prostoru, v níž se odehrává živý děj. Vojtěch Jehlička je čerstvý absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v ateliéru Grafiky a kresby u prof. Jiřího Lindovského a doc. Dalibora Smutného. Jeho tvorba je různorodá. Jak sám o sobě říká, jeho proces tvorby spouštějí životní vzpomínky, zkušenosti, prožitky. Pracuje v tematických cyklech, sériích, které mu umožňují komplexně vyjádřit jeho záměr a prozkoumat tak nejlépe zvolený problém. Pohybuje se zejména na hranici kresby, grafiky a malby, jejich hranice propojuje originálním způsobem.